ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

KARİYERYÖNLENDİRME

Girişimcilik Ekosistemi ve StartUp

  • Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanısıra, değerli bir iş fikri ya da projesi olan ve her kesimin katılımına açık tutulan “Girişimcilik Ekosistemi ve StartUp Programı“ Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Topluluğu tarafından Üniversite ve İGEME işbirliği ile gerçekleştirilecktir. 21-23 Aralık 2018 tarihleri arasında 3 gün sürecek Yarışmaya, Türkiye’nin en değerli Mentorları ve Jüri üyeleri katkı sağlayacaktır. Sürprizlerle dolu bu etkinlik için Sizleri Yarenler diyarı Çankırı’mıza davet ediyoruz. Detaylar için www.cakukaryon.com adresini takip ediniz.

    ÇAKÜ Kar-Yön

Kategoriler .

Enerji

Güç ve Depolama Teknolojileri Enerji Depolama; Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Sanayide Enerji Verimliliği konu başlıklarını kapsar.

Makine İmalatı ve Otomotiv

Robotik ve Mekatronik; Biyocihazlar, Medikal Makine, Alet ve Cihazlar; Otomasyon ve Kontrol Sistemleri; Malzeme Teknolojileri; Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri; Elektrikli Araçlarda Motor,Kontrol ve Sürücü Teknolojileri; Yenilikçi Araç Tasarımları ve Tasarım Doğrulama Çalışmaları; Batarya Teknolojileri, Elektrikli Araçlara Yönelik Altyapı Teknolojileri ve Şarj Ekosistemi Teknolojileri konu başlıklarını kapsar.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi Güvenliği; Bulut Bilişim; Büyük Veri Analitiği; E-Öğrenme Teknolojileri; Mobil Uygulamalar; Robotik ve Mekatronik Sistemler; Modelleme ve Simülasyon; Nesnelerin İnterneti; Semantik Web Teknolojileri; Yapay Zeka; Sensör Teknolojileri; E-Ticaret vb. konu başlıklarını kapsar.

Başvuru Koşulları

1.1. Başvuru Koşulları

1. Katılımcılar, başvuru yapmadan önce www.cakukaryon.com sitesinde yer alan “StartUp” etkinliği hakkındaki tüm bilgilendirmeleri ve katılım kriterlerini okuyup onaylayarak yarışmaya katılabilirler.

2. Sadece www.cakukaryon.com sitesinden yapılmış başvurular değerlendirmeye alınabilecektir.

3. Katılımcılar başvuru sırasında paylaştıkları tüm bilgilerin doğru olduğunu ve yanıltıcı bilgiler olmadığını beyan etmiş sayılır.

4. Katılımcılar başvuru sırasında beyan ettiği kişisel iletişim bilgilerinin yarışma süresince erişilebilir durumda olacağını taahhüt eder.

5. Yarışmaya dışarıdan katılacak yarışmacılar için hiç bir eğitim şartı aranmadan daha önce hali hazırda kullanılmayan ya da seri üretime geçmeyen projeler kabul edilmekte olup yarışmaya mucitler ve inovatif fikir/proje üretenler katılabilir. Bu katılımcıların en fazla 5 projeyle ve her bir proje için en az 3 kişiyle en fazla 4 kişiyle takım oluşturarak başvuruları kabul edilecektir.

6. Hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunulamaz. Yarışmaya yenilikçi iş fikirlerinin getirmesi zorunludur.

7. Projeler bir danışman eşliğinde hazırlanabilir.

8. Katılımcılar yalnızca bir takımda, kaptan ya da üye olarak yarışabilir.

9. ÇAKÜ Kariyer Yönlendirme Topluluğu “StartUp” takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçim kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

10. Katılımcılar, “StartUp” kapsamında ileteceği fikir/projenin özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını beyan ve taahhüt eder. İletilen fikir/proje, bilinen ya da kolayca öngörülebilecek uygulamalara yönelik olmamalı; teknolojik ilerlemelerle zaten hayata geçirilmesi muhtemel uygulamalardan ayırt edici özellik taşımalıdır. İletilen fikir/projenin hali hazırda gerçekleştirilen ya da yakın zamanda gerçekleştirilmesi hedeflenen çalışmalarla benzerlik göstermesi durumunda, yarışmacılar bu durumla ilgili herhangi bir hak talep etmeyeceklerini peşinen kabul ederler.

11. Yarışmaya katılan takımlar, yarışma öncesi ve sonrası görüntüleri kayıt altına alınacak olup, işbu Katılım Koşullarını kabul etmekle birlikte, kaydedilen söz konusu görüntülerin kararlaştırılacak olan her türlü yazılı, görsel, sanal mecrada yayınlanmasına muvafakat etmektedir.

12. Başvuru sırasında çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

13. Proje fikirleri ve sunumlar, mahremiyet, reklam hakları veya fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak, fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, bir başkasının haklarını ihlal etmemeli, telif hakkı ihlali oluşturmamalı veya bu hakları ihlal eden herhangi bir malzeme içermemelidir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

14. Katılımcılar, proje fikirlerinin özgün olduğunu, fikri mülkiyet ve eser sahipliği hususunda herhangi bir 3. kişi hakkını ihlal etmediklerini; olası bir hak ihlali durumunda hakkı ihlal edilen 3. kişiler tarafından ÇAKÜ Kariyer Yönlendirme Topluluğu’na yapılacak olan tüm taleplerin tek muhatabı olduklarını ve ÇAKÜ Kariyer Yönlendirme Topluluğu’na bu taleplerden ari tutacaklarını; ÇAKÜ Kariyer Yönlendirme Topluluğu’nun fikri mülkiyet ihlali gerekçesi ile herhangi bir tutar ödemekle yükümlenmesi halinde, ÇAKÜ Kariyer Yönlendirme Topluluğu tarafından ödenmiş olan tutarı derhal ilk yazılı talebi üzerine ÇAKÜ Kariyer Yönlendirme Topluluğu’na iade edeceklerini beyan ve kabul ederler.

15. Yarışmaya Teknoparklardan, Kuluçka merkezleri vb. katılım göstermek isteyen projeler için, fikrin üretildiği Teknopark, Kuluçka merkezinin bağlayıcı hukuki bir kısıtı olması halinde, sorumluluk tamamen başvuru yapan tarafa aittir. Bu konuda gelişebilecek bir olumsuzluktan hiçbir şekilde hak talep edilmeyeceğini başvuru sahibi, başvuru yaparken beyan ve kabul etmiş sayılır.

16. Proje sahibi ıslak imzalı dilekçeyle vekil olarak atadığı kişilerle ve projeleriyle proje sahibinin kimliğini gizli tutmak ya da kimliğini aleni olarak açıklanmasını istemeyebilir. Bu durumda kimliğinin gizli tutulmasını isteyen proje sahipleri vekil tayin ettiği kişilerin projelerle yarışmaya katılmasında hiçbir sakınca yoktur.

Projenin 4’ten fazla kişi tarafından geliştirilmiş olması halinde, proje ekibinin ortak kararıyla yarışmaya en az 3 en fazla 4 kişi olarak katılım sağlanabilecektir. Bu kapsamda, projenin geliştirilmesinde emeği geçen diğer kişilerin hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnameleri istenir.

** Proje başvuruları tamamıyla yeni bir uygulama, yerel bölge için yeni bir uygulama, var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması, var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımına yönelik yenilikçi fikir-uygulama ya da yeni bir iş fikri içermelidir.

Duyuru: Yarışmaya başvuruda bulunan takım üyelerinin her biri en fazla 15-20 saniyeyi geçmemek koşuluyla kendilerini tanıtan kısa videolar çekerek, yarışma öncesi ilan edilecek tarihler arasında belirtilen mail adresine videolarını yollamaları gerekmektedir.

Girişimcilik Ekosistemi ve StartUp

Başvuru Formu

Ziyaretçi Kayıt Formu

Biz Kimiz ?

ÇAKÜ KARİYER YÖNLENDİRME TOPLULUĞU, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Öğrenci Toplulukları bünyesinde kurulmuştur. İnovatif düşünebilen,vizyon sahibi, milli ve manevi değerlerine bağlı, hayalleri olan gençlerin bir araya gelerek kurduğu Topluluğumuz, kuruluşundan bugüne kadar yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bir çok etkinlik düzenlemiştir.

Öncelikli hedefimiz, üniversite gençliğinin eğitim-öğretim faaliyetlerini destekler nitelikte teorik bilginin pratikte nasıl uygulandığını görebilecekleri faaliyetler planlamaktır. Öte yandan; sosyal ve kültürel bağlamda interaktif paylaşımların yaşanabileceği bir platform geliştirmek de hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hasan AYRANCI’dan aldığımız güç ve destekle çıktığımız yolda, Üniversitemizin varlık sebebi olan siz değerli öğrencilerimizle birlikte çok daha güzel etkinliklere imza atmayı ümit ediyoruz.

Misyonumuz

ÇAKÜ KARİYER YÖNLENDİRME TOPLULUĞU olarak misyonumuz;geleceğin mimarı olan gençlerin yenilikçi, akıl yürütebilen, bilgiyi ve teknolojiyi etkin kullanabilen, sosyal ve kültürel yönleri güçlü bireyler olabilmeleri için kariyer planlamalarına yön verecek etkinlikler düzenleyerekdestek olmak ve farkındalık yaratacak faaliyetlerde bulunmaktır.

Vizyonumuz

Ekip ruhunun yaşam bulduğu Topluluğumuzun vizyonu; üniversite öğrencilerinin iş yaşamına atılmadan önce eksik hissettikleri alanları keşfederek, ihtiyaç duydukları tecrübe ve donanımları kazanabilecekleriimkanlar sunmaktır.

Dr. Öğretim Üyesi Selma KARABAŞ’IN MESAJI

Üniversitemizin değerli öğrencileri, Sizler gerek kurumsal gerekse akademik olarak bizler için çok kıymetlisiniz. Hiç şüphesiz yarınlar sizlerle çok daha güzel olacaktır. Biliyoruz ki; rekabet her yerde. Bu bağlamda, faklı düşünmek, akıl yürütmek, donanım ve tecrübelerinizi artırabileceğiniz imkanları fırsata çevirmek sizlerin bir adım daha öne çıkmasını sağlayacaktır. Kariyer Yönlendirme Topluluğu olarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize katılarak, bizlerle aynı heyecanı paylaşan ve destek veren başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hasan AYRANCI olmak üzere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat ARI’ya, yönetim kadrosuna, tüm öğrencilerimize, kıymetli akademisyenlerimize teşekkür ediyor ve mensubu olmaktan gurur duyduğum Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni siz değerli öğrencilerimizin de büyük bir onurla temsil edeceğine gönülden inanıyorum.

Kariyer Yönlendirme Akademik Danışmanı

Dr. Öğretim Üyesi Selma KARABAŞ

KAR-YÖN Topluluk Başkanı Can Berk EFLATUN’un Mesajı

Arkadaşlar hayat tercihlerle doludur.Yaptığımız her tercih bugünümüzü olduğu kadar geleceğimizi de etkilemektedir. Verdiğimiz kararlar yaşam kalitemizi de belirlemektedir.

Biz Kariyer Yönlendirme Topluluğu olarak, Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerinin akademik bilgiyle beraber, bilim, teknoloji ve üst düzeyde donanımlara sahip olabilmesi için Üniversite-Sanayi işbirliğine önem veriyoruz. Bunun yanı sıra, kariyerinin zirvesine çıkmış çok değerli yöneticilerle, Siz değerli öğrencilerimizi buluşturmak ve katma değer yaratabilecek faaliyetlerde bulunmak üzere yola çıktık.Üniversitemize konuşmacı olarak davet ettiğimiz konuklarımızı belirlerken de bu ilke doğrultusunda hareket etmekteyiz.

Topluluğumuzun kapıları; hayalleri olan, inovatif düşünebilen, hayalleri gerçeğe dönüştürme cesaretine sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlere daima açıktır. Çankırı Karatekin Üniversitesi bir çok platformda konuşulan ve takdir edilen bir Üniversitedir. Bizler de Üniversitemize değer katma çabasıyla yola çıktık ve birlikte çok daha güzel etkinliklere imza atmayı ümit ediyoruz.

Kariyer Yönlendirme Topluluğu

Can Berk Eflatun

Tanıtım Videoları

İletişim .

Çankırı Karatekin Üniversitesi